Zakelijke voordelen

Voordelen bij het zakelijk aanschaffen van zonnepanelen

Als ondernemer is het aanschaffen van zonnepanelen een verstandige investering. Zonnepanelen zorgen niet alleen voor een duurzame energievoorziening, maar ook voor een besparing op de energierekening. Bovendien zijn er diverse subsidie mogelijkheden beschikbaar voor ondernemers die investeren in zonnepanelen. In dit artikel bespreken we de verschillende subsidie mogelijkheden en hoe je hier als ondernemer gebruik van kunt maken.

1. Belastingvoordeel

Als ondernemer is het aanschaffen van zonnepanelen een verstandige investering. Zonnepanelen zorgen niet alleen voor een duurzame energievoorziening, maar ook voor een besparing op de energierekening. Bovendien zijn er diverse subsidie mogelijkheden beschikbaar voor ondernemers die investeren in zonnepanelen. In dit artikel bespreken we de verschillende subsidie mogelijkheden en hoe je hier als ondernemer gebruik van kunt maken.

2. Afschrijving

U mag de zonnepanelen over een periode van 20 jaar afschrijven. U mag dus 20 jaar lang kosten opvoeren, wat de (toekomstige) winst lager uit laat komen. Hierdoor hoeft u minder belasting te betalen. Uw boekhouder kan u hier meer over vertellen.

3. Terugleversubsidie(Salderen)

Salderen (t/m 2025 en daarna)

Als u zich aan het verdiepen bent in zonnepanelen, heeft u er vast wel eens van gehoord: salderen. De dagen dat u meer energie met zonnepanelen opwekt dan u verbruikt, worden verrekend met de dagen dat u minder opwekt dan verbruikt.

Salderen is alleen mogelijk voor kleinverbruikers. Kleinverbruikers hebben een aansluiting van maximaal 3x80A (ampère). Het doel van een kleinverbruiker is dus precies genoeg zonnepanelen installeren om het jaarverbruik aan energie op 0 te krijgen. Dan hoeft hij geen energie meer af te nemen van de energieleverancier.

Salderen na 2025

Deze salderingsregeling geldt nog tot 1 januari 2025. Daarna wordt de regeling jaarlijks afgebouwd, tenminste, dat is het voorstel van de overheid. Eigenaren van zonnepanelen mogen dan vanaf 2025 ieder jaar minder salderen en vanaf 2031 helemaal niet meer. (2025 & 2026: 64%, 2027: 55%, 2028: 46%, 2029: 37%, 2030: 28%, 2031: 0%)

4. Energie-investeringsaftrek (EIA)

De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in energiebesparende maatregelen en duurzame energieopwekking. Met de EIA kun je tot 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst, bovenop de gebruikelijke afschrijving. De EIA geldt voor zowel nieuwe als bestaande gebouwen en installaties, en voor zowel kleine als grote bedrijven.

 

Om in aanmerking te komen voor de EIA moet de investering voldoen aan bepaalde energiebesparende eisen. Zonnepanelen voldoen hier in de regel aan. Het is daarbij wel van belang dat de zonnepanelen worden aangeschaft en geïnstalleerd door een erkende installateur.

5.Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een fiscale regeling voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen. Hierbij kun je tot een bepaald bedrag van de investering profiteren van een extra aftrekpost op de fiscale winst. Voor 2021 geldt bijvoorbeeld dat je bij een investering tussen de €2.401 en €328.721 recht hebt op een extra aftrekpost van 28%.

Zonnepanelen vallen onder de bedrijfsmiddelen waarvoor je in aanmerking kunt komen voor de KIA. Het is daarbij wel van belang dat de investering voldoet aan de fiscale eisen. Zo moet de investering minimaal €450 bedragen en moet deze worden aangeschaft en geïnstalleerd in het jaar waarin je de aftrek wilt toepassen.

6. ISDE (let op: laatste jaar!)

ISDE | Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen. De subsidie voor zonnepanelen kunt u aanvragen vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Voor wie: Kleinverbruikers Subsidie: Eenmalig 12,5 cent per geïnstalleerde Wattpiek Meer informatie: Zie document ISDE

7. Subsidies vanuit gemeente of provincie

Naast de fiscale regelingen zijn er ook diverse subsidies beschikbaar vanuit gemeentes en provincies. Deze subsidies variëren per regio en kunnen bijvoorbeeld gericht zijn op duurzame energieopwekking of verduurzaming van bedrijventerreinen.

 

Het is raadzaam om bij de gemeente of provincie te informeren naar de beschikbare subsidies. Zo kun je kijken of er mogelijkheden zijn voor het ontvangen van een extra financiële bijdrage voor de aanschaf van zonnepanelen.

Conclusie

Als ondernemer zijn er diverse subsidie mogelijkheden beschikbaar voor de aanschaf van zonnepanelen. Zo kun je profiteren van de Energie-investeringsaftrek (EIA), Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en diverse subsidies vanuit gemeentes en provincies.

ISDE-subsidie 2023 30 miljoen euro beschikbaar in 2023

Met de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijke gebruikers subsidie aanvragen voor de aanschaf van zonnepanelen.

Met de ISDE kunt u uw bedrijf verduurzamen met een kleinschalig zonnepanelen project. De subsidie voor zonnepanelen kunt u aanvragen vanaf 3 januari 2022 tot en met 31 december 2023. Dit is dus het laatste jaar dat zonnepanelen in aanmerking komen voor een ISDE-subsidie. Voor 2023 is 30 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen. De subsidie voor zonnepanelen bedraagt € 125 per kW gezamenlijk piekvermogen.

Verschil ISDE en SDE++

Een van de grootste verschillen met de SDE++-subsidie is dat ISDE aan te vragen is voor ondernemers met een kleinverbruikersaansluiting. Dat is een aansluiting van maximaal 3x80A. Heeft u een grootverbruikersaansluiting, dus een aansluiting groter dan 3x80A, dan komt u in aanmerking voor SDE++-subsidie.

 

Een ander groot verschil heeft te maken met de uit te keren subsidie: Bij de SDE++-subsidie krijgt u voor een periode van 15 jaar subsidie per opgewekte kWh stroom. De ISDE is een eenmalige uitkering bij de aanschaf van een zonnepaneleninstallatie. Deze subsidie bedraagt 12,5 cent per geïnstalleerde Wp.

Rekenvoorbeeld

U koopt een zonnepaneleninstallatie van 100 zonnepanelen met een vermogen van 325 Wp per stuk. Het totale vermogen van uw installatie is (100 x 325) 32.500 Wp. Met ISDE ontvangt u een eenmalige subsidie van € 4.062,50.

Voorwaarden ISDE

Alleen ondernemers komen in aanmerking voor de ISDE-subsidie. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv. De installatie van zonnepanelen moet uitgevoerd worden door een installatiebedrijf en moeten aangebracht worden op of aan een gebouw. Let op: U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen. Wel moet de zonnepanelen in gebruik genomen worden binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.

Verder moeten de zonnepanelen aangesloten worden op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3x80A (kleinverbruikersaansluiting). Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.

De bovengrens van een gezamenlijk vermogen van 100 kWp is per 1 januari 2022 vervallen. U heeft geen recht op subsidie als u al eerder een andere subsidie voor deze zonnepaneleninstallatie heeft ontvangen.

Kijk voor meer informatie over de ISDE op deze webpagina van het RVO.

 

ISDE combineren met EIA

In de ISDE-regeling zijn bedrijfsmiddelen opgenomen die ook op de Energielijst staan. Een bedrijfsmiddel kan niet voor beide regelingen in aanmerking komen. Dus wanneer u voor voor zonnepanelen ISDE-subsidie krijgt, kunt u voor zonnepanelen niet ook een melding voor EIA indienen.

 

Meer informatie

Het RVO heeft meer informatie over de ISDE-subsidie en hoe u die kunt aanvragen.

De visie van
Collabo Green Energy

Zonne-energie en de techniek eromheen blijven zich ontwikkelen en dus is het belangrijk dat wij dat ook doen. We volgen de nieuwste innovaties en regelgeving op de voet en blijven investeren in onze kennis. Zo kunnen we onze klanten een toekomstbestendig systeem garanderen

Wij werken samen met

Bij Collabo Green Energy werken we samen met toonaangevende leveranciers in de sector, zoals Enphase, Growatt, SolarEdge en Van der Valk Solar Systems, om de beste kwaliteit en technologie te garanderen voor onze zonnepanelen, laadpalen en thuisbatterijen. Deze samenwerkingen stellen ons in staat om onze klanten hoogwaardige en betrouwbare energieoplossingen te bieden.